Narodne revolucije 60/a, Banatsko Novo Selo coronabns@gmail.com
REBRASTA VAKUUM CREVA

REBRASTA VAKUUM CREVANamenjeno kao usisno ali može se koristiti i kao potisno crevo kod pumpi. Rebrasta vakuum creva su spiralnog oblika, otporna na vakuum.


KAREKTERISTIKE:

 • Izuzetno flexibilno i lagano crevo
 • Spirala od tvrdog PVC-a zid od elastičnog mekog PVC-a
 • Unutrašnja strana glatka, spoljna navojna
 • Ojačana tvrdim PVC-om
 • Oslobođena kadmijuma, barijuma i olova
 • Dobra otpornost na abraziju
 • Dobre otpornosti na veliko broj hemikalija
 • Formulacija pogodna za kontakt sa hranom
 • Non-toxic
 • UV stabilna
 • Ne gubi presek prilikom savijanja
 • Poluprečnik zakrivljenosti približno dvostruko veći od njegovog spoljnog prečnika
 • Temperatura primene od -15°C do +55°

PRIMENA:

 • Prvenstveno se koriste kao usisna creva (razne vrste aspiracija)
 • Kao kanal za gasove i za abrazivnu prašinu, prah, vlakna
 • U poljoprivredi za navodnjavanje, aplikaciju đubriva, insekticida itd
 • Sanitarne instalacije, vodovod, Crevo za dovod vazduha
 • Crevo za ekstrakciju, mašina za čišcćenje podova, zaštitnu kablova (poseban tip na zahtev)
 • Crevo za kondez klima uredjaja

BOJE: 

Providna, providna sa belom spiralom , crna, siva ili po zahtevu.