Narodne revolucije 60/a, Banatsko Novo Selo coronabns@gmail.com
REBRASTA VAKUUM CREVA

REBRASTA VAKUUM CREVANamenjeno kao usisno ali može se koristiti i kao potisno crevo kod pumpi. Rebrasta vakuum creva su spiralnog oblika, otporna na vakuum.