Narodne revolucije 60/a, Banatsko Novo Selo coronabns@gmail.com
Šta uzrokuje probleme sa kvalitetom usisnih i ispusnih creva za gorivo?

Šta uzrokuje probleme sa kvalitetom usisnih i ispusnih creva za gorivo?

Ovaj komad uglavnom predstavlja crevo za ispuštanje i usisavanje nitrilnog goriva, koje se može koristiti za ispuštanje i usisavanje proizvoda na bazi nafte, dizela, benzina, maziva, goriva, sa aromatičnim sadržajem do 50%. Aromatik je jedan od osnovnih proizvoda i sirovina petrohemijske industrije.

Možda biste smatrali da su sva creva za ulje ista, ali zapravo nisu. Najčešći problem creva za gorivo je problem delaminacije. Jedan od razloga koji je uzrokovao problem odlaganja je pogrešna upotreba, poput upotrebe creva za hidraulično ulje za isporuku dizela. Nemaju sva creva za ulje dobre performanse na aromatičnoj otpornosti. Svi proizvodi imaju razlike u pogledu kvaliteta, kao i crevo za gorivo od nitrila. Unutrašnja cev i poklopac creva za gorivo najboljeg kvaliteta su otporni na dizel i benzin. Drugi nivo kvaliteta je unutrašnja i spoljašnja kanta od sintetičke gume otporna na dizel i benzin, ali lepak za tkanine nije otporan na dizel i benzin. Najčešće se koristi inferiorno: crevo otporno na hidraulično ulje, koje se očigledno ne može koristiti za isporuku dizela.


Ovaj komad uglavnom predstavlja crevo za ispuštanje i usisavanje nitrilnog goriva, koje se može koristiti za ispuštanje i usisavanje proizvoda na bazi nafte, dizela, benzina, maziva, goriva, sa aromatičnim sadržajem do 50%. Aromatik je jedan od osnovnih proizvoda i sirovina petrohemijske industrije. Generalno, visokokvalitetno crevo za gorivo od nitrila otporno na benzin može izdržati medijum koji sadrži aromatične materije (do 50%). Ostali lošiji kvaliteti ne mogu izdržati aromate, pa je to razlog zašto morate pronaći visokokvalitetna creva od nitrilnog goriva. Corona impex može garantovati kvalitet kroz strogu kontrolu kvaliteta. Ukoliko dođe do problema sa kvalitetom, Corona impex će aktivno komunicirati sa klijentima radi rešavanja i problema i biti odgovoran za problem kvaliteta. Verujte Corona impex -u, nećete požaliti.


Ako trebate samo ispuštanje proizvoda na bazi nafte, preporučuju se creva za ispuštanje nitrilnog goriva. Možda ste već znali da je crevo za ispuštanje nitrilnog goriva izrađeno od crnog i glatkog nitrila, ojačanog višeslojnom sintetičkom tkaninom visoke čvrstoće, a poklopac je crna, omotana površina, sintetička guma otporna na vremenske uslove i ozon. Međutim, ako ste voljni koristiti creva za gorivo za usisavanje i ispuštanje proizvoda na bazi nafte, postoji kostur spirale od čelične žice koji se mora dodati na armaturu creva kako bi se omogućilo da creva podnose vakuumski pritisak. Možete zahtevati druge boje omota na osnovu vašeg scenarija korišćenja. Corona impex testira pokazatelj postojanosti creva na svetlost stavljanjem creva u instrument otporan na ozon na 72 sata, a zatim pomoću lupe proveri da nema pukotina na površini. Corona impex brine o svakom procesu kontrole kvaliteta kako bi garantovao kvalitet proizvedenih creva.