Narodne revolucije 60/a, Banatsko Novo Selo coronabns@gmail.com
Nega i upotreba creva

Nega i upotreba creva

Naša creva su proizvedena od PVC-a vrhunskog kvaliteta i mogu da razviju memoriju što znači da cće pokušati da reformišu zavojnicu u koju su oblikovani tokom procesa pakovanja. Ako se ova memorija ne ukloni, može izazvati razvoj čvorova i pregiba.

Pratecći ove jednostavne savete možete osigurati da svako crevo ima dug i produktivan vek u bašti:

Nova creva

Naša creva su proizvedena od PVC-a vrhunskog kvaliteta i mogu da razviju memoriju što znači da cće pokušati da reformišu zavojnicu u koju su oblikovani tokom procesa pakovanja. Ako se ova memorija ne ukloni, može izazvati razvoj čvorova i pregiba.


 Uradite sledeće:


 • Spojite jedan kraj creva na slavinu
 • Ispružite drugi kraj iz slavine po mogucćnosti u pravoj liniji
 • Zatvorite mlaznicu ili pištolj na kraju creva tako da voda ne može da pobegne
 • Otvorite slavinu i napunite crevo vodom, a zatim zatvorite slavinu
 • Ostavite crevo do 2 dana (u zavisnosti od vremenskih uslova) na suncu napunjenom vodom
 • Ovo bi trebalo da ukloni bilo kakvu memoriju iz creva i olakša rukovanje. Preporučujemo da crevo čuvate ili na kolutu za crevo ili u velikim petljama na kuki.

Namotavanje creva

Pravilno namotavanje creva produžicće njegov život - i to je jednostavno:

 • Isključite slavinu
 • Uhvatite crevo nekoliko metara od priključka za slavinu
 • Savijte veliku petlju, koristecći oko 1 metar creva
 • Odmaknuvši se 30 – 40 cm dalje od slavine, formirajte drugu petlju i stavite je na vrh prve petlje
 • Ponavljajte sve dok se celo crevo ne namota
 • Napomena: Preporučujemo upotrebu namotaja za crevo ili slepog mesta za pravilno skladištenje creva i fitinga.

Briga o crevima i spojevima

Odvojite vreme za pravilno namotavanje i odmotavanje baštenskog creva ne samo da cće produžiti njegov životni vek, vecć cće obezbediti da njegove originalne karakteristike performansi ostanu netaknute.


Postoji nekoliko drugih koraka koji se takođe mogu preduzeti kako biste osigurali da dobijete najbolje

iz baštenskog creva:

 • Čuvajte crevo van direktne sunčeve svetlosti kada se ne koristi da biste sprečili oštecćenje od sunca i nepotrebno habanje
 • Creva treba čuvati u zatvorenom prostoru tokom uslova smrzavanja iz istog razloga
 • Nikada ne ostavljajte crevo pod pritiskom kada nije u upotrebi (povezano na pištolj za okidanje ili zaustavni ventil) i zatvorite slavinu nakon svake upotrebe da biste sačuvali crevo i sačuvali vodu
 • Izbegavajte da prebacujete teške predmete preko creva za baštu, kao što su kolica ili automobili, jer to može prouzrokovati nepotrebnu štetu
 • Gde je mogucće, pokupite crevo i nosite ga umesto da ga vučete po betonu ili oko zida od cigle jer to može da stvori nepotrebno habanje creva i njegovih priključaka
 • Izbegavajte kontakt sa jakim hemikalijama i kaustičnim supstancama jer to takođe može oštetiti crevo
 • Nemojte ispuštati kraj creva sa pištoljem za okidanje ili pričvršcćenim spojnicama na beton ili druge tvrde površine, jer udar može oštetiti spojeve